Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Ojek Pribadi Mang Saras

Lagu ane mejudul Ojek Pribadi ane kegendingang olih Mang Sarah nyeritaang unduk tunangan ane sekaligus dadi ojek utawi ngatoang kemu mai, upahne biye je pipis nanging tresna sane sujati. Pokokne nyen sing dadi nyilih ojek pribadine ne. Nah yang penting sing dadi dagang kasur den.

Lirik dan MP3 Lagu Ojek Pribadi Mang Saras


Lirik Lagu Ojek Pribadi olih Mang Saras

Yen ade timpal nagih nyilih buku kel baang
Yen ade timpal nagih nyilih pipis kel baang
Abesik gelah Tiang sing dadi silih
Beli bagus tunangan Tiang sayang, ane mula sing dadi silih

Yen ade anak ngorin ngateh kemu de nyak Bli
Ape buin misi ngateh mlali de nyak Bli
Beli khusus ngatehang Tiang dadi ojek pribandin tiange
Anak len sing dadi nganggo

Ojek ne asli nak mule dadi enyen dogen ane edot nganggo
Ojek ne asli upahne pipis, len ajak ojek pribadin Tiang ane upah ne tresna

Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi.. Pedidi..
Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi

Ojek..ojek...
Ojek..
ojek...
Ojek..ojek...
Ojek..
ojek...

Yen ade anak ngorin ngateh kemu de nyak Bli
Ape buin misi ngateh mlali de nyak Bli
Beli khusus ngatehang Tiang dadi ojek pribandin tiange
Anak len sing dadi nganggo

Ojek ne asli nak mule dadi, enyen dogen ane edot nganggo
Ojek ne asli upahne pipis, len ajak ojek pribadin Tiang ane upah ne tresna

Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi.. Pedidi..
Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi

Ojek ne asli nak mule dadi, enyen dogen ane edot nganggo
Ojek ne asli upahne pipis, len ajak ojek pribadin Tiang ane upah ne tresna

Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi.. Pedidi..
Beli ojek pribadi.. Beli ojek pribadi ojek anggon Tiang pedidi

Ojek..ojek...
Ojek..
ojek...
Ojek..ojek...

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma