Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Sing Dadi Iri Yan Mus

Lirik Lagu Sing Dadi Iri Yan Mus, Lagu niki nuturang unduk sing dadi irage ngelah rase iri yen nepuk anak len sukses, paling melah selegang ibane megae pang milu sukses, de kanti engsap jak Hyang Widhi, nunas ice pang polih rejeki sane becik.

Lirik dan MP3 Lagu Sing Dadi Iri Yan Mus

Ade lawar gedang, ade jukut klentang
Ade masih sager be gerang
Yen demen medagang jalan je selegang
Astungkara hasilne bakatang
Belahan pane belahan paso
Celebingkahe di beten biu
Ade ne kene ade ne keto
Gumine linggah ajak liu

Yen mekite sugih yen mekite ngelah
De je nyemak gae ne tawah tawah
Yen nyamane ngelah yen nyamane sugih
Sinah aluh irage nyilih
Luungan jani irage mekuli
Jemak gaena ane pasti pasti
Mogi Hyang Widhi Ngicen pemargi
Buat irage ngemolihang rejeki

Reff:
Tusing luung ngomongin jelek timpal
Tusing luung ngurusin gelah anak
Paling melah urus dewek pedidi
Tusing dadi irage iri

Lan je saling hargain ngajak Timpal
Pang de kanti irage mejalal
Lan je saling  tulingin ngajak nyame
Pang de kanti pegat menyame

Yen mekite sugih yen mekite ngelah
De je nyemak gae ne tawah tawah
Yen nyamane ngelah yen nyamane sugih
Sinah aluh irage nyilih
Luungan jani irage mekuli
Jemak gaena ane pasti pasti
Mogi Hyang Widhi ngicen pemargi
Buat irage ngemolihang rejeki

Reff:
Tusing luung ngomongin jelek timpal
Tusing luung ngurusin gelah anak
Paling melah urus dewek pedidi
Tusing dadi irage iri

Lan je saling hargain ngajak Timpal
Pang de kanti irage mejalal
Lan je saling  tulingin ngajak nyame
Pang de kanti pegat menyame

Reff:
Tusing luung ngomongin jelek timpal
Tusing luung ngurusin gelah anak
Paling melah urus dewek pedidi
Tusing dadi irage iri

Lan je saling hargain ngajak Timpal
Pang de kanti irage mejalal
Lan je saling  tulingin ngajak nyame
Pang de kanti pegat menyame

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma