Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Sengkok Made Bayu

Lirik lagu Sengkok olih Made Bayu niki berlarian reggae, jug manis sajan dingehang lagune, misi gitar akustik, mih jug mantap... ane demen ningehang lagune, dadi milu megending, nanging sinampura yen ade lirik sane pelih, ulian agak keweh bedik ningehang, sukma

Lirik dan MP3 Lagu Sengkok Made Bayu


Toktokin je tendas ne
Ye tusing je lakar ngaku
Pejalane sengkok sengkok
Yen iye lakar sengkok
Pesu uling jumah
Ngaku ken somahne
Ye ngalih gae
Ye ngalih gae

Kadung sube kelimpung
Anak luh di sisi
Ye sing inget somah ne jumah
Pragat ngulurin demen
Sing perduli ento kekutang
Pokokne ye lakar liglig
Sengkok sengkok
demen sengkok
Sengkok

Ye nerima telpun uling cewek mitrane
Jeg ye bingung mengkeb-mengkeban
Sebeng ibukne dengang yen ketare uling somahne
Sing buungan ye lakar cekcok
Cekcok cekcok payu cekcok cekcok

Toktokin je tendas ne
Ye tusing je lakar ngaku
Pejalane sengkok sengkok
Yen iye lakar sengkok
Pesu uling jumah
Ngaku ken somahne
Ye ngalih gae
Ye ngalih gae

Kadung sube kelimpung
Anak luh di sisi
Ye sing inget somah ne jumah
Pragat ngulurin demen
Sing perduli ento kekutang
Pokokne ye lakar liglig
Sengkok sengkok
demen sengkok
Sengkok

Ye nerima telpun uling cewek mitrane
Jeg ye bingung mengkeb-mengkeban
Sebeng ibukne dengang yen ketare uling somahne
Sing buungan ye lakar cekcok
Cekcok cekcok payu cekcok cekcok

Sengkok
Sengkok
Sengkok
Sengkok
Sengkok
Sengkok

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma