Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Nunas Like - Harmonee feat. De Punk

Lirik Lagu  Nunas Like - Harmonee feat. De Punk dari Punk Kwala Ngibur

Lirik Lagu  Nunas Like - Harmonee feat. De Punk


Lemah peteng setate micil HP
Sing ngerunguang timpal sing ngerunguang gegae
Di jumah di kantor, di motor lan di WC
Matane nelik di layare
De Punk cai jani

Nahh...
Ngortaang politik pang kadene intelek
Jeg ngepah ngelel ngantiang anake komen
Ngepos puisi jak kata motivasi
Nyaruang otekne sing misi

Pang ping satus tiang maan jempol
Diapin status tiang sing ngeranaang Bol

Tulungin je like status tiang
Tiang dot bareng kekinian
Diolas je like foto tiang
Pang sing pocol bagus mekeplag
Bin pok de...

Ayooo...
Sing perlu takut batre HPne lowbet
Pasang power bank be ngabe yen kepepet
Kuota telah sing keweh kal mekeneh
Di konter timpal dadi nganggeh
Mai de genjek...

Tulungin je like status tiang
Tiang dot bareng kekinian
Diolas je like foto tiang
Pang sing pocol bagus mekeplag

Sing perlu takut batre HPne lowbet
Pasang power bank be ngabe yen kepepet
Kuota telah sing keweh kal mekeneh
Di konter timpal dadi nganggeh

Jek Pang ping satus tiang maan jempol
Diapin status tiang sing ngeranaang Bol

Tulungin je like status tiang
Tiang dot bareng kekinian
Diolas je like foto tiang
Pang sing pocol bagus mekeplag

Durusang share postingan tiang
Apang tiang ngetop terkenal
Tulungin je like status tiang
Pang tiang sing ngelike pedidian
Pang tiang sing ngelike pedidian
Pang tiang sing ngelike.... pedidian....


Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma