Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Greget Yan Mus Feat Putu Lina

Lirik lagu Greget oleh Yan Mus dan Putu Lina Ciptaan Putu Bejo

Lirik dan MP3 Lagu Greget Yan Mus Feat Putu Lina


Luh dini negak samping Beline
Mekelo sube tusing taen ngorte
Kenken kabar I Luhe
Dini mekedekan
Adu greget care janine

Bli sedeng luung lamen keto
Anggon ngibur keneh tiange ne sepi
Kabar tiang buruk Bli
Tunangan sing ngelah
Men kenken gregret Beline

Ibi sanje Bli ngipi ngajak I Luh
Buka nyata rasane
Kanti ipit di pesirepan

Ah Beli ade dogen
Ento tusing greget adane
Sakewale modus
Ngentungang blakas metali
Men terus kenken

Enten Beli semengan
Telah belus celane
Kesiam baan kurenane

Men jani kengken
Ape greget I Luhe
Tuni Tiang ketemu
Ngajak mantan tunangan ne
Makan di restoran
Degdegan tangkahe
Men terus kengken
Tiang dadi pelayan ne

Bli sedeng luung lamen keto
Anggon ngibur keneh tiange ne sepi
Kabar tiang buruk Bli
Tunangan sing ngelah
Men kenken gregret Beline

Ibi sanje Bli ngipi ngajak I Luh
Buka nyata rasane
Kanti ipit di pesirepan

Ah Beli ade dogen
Ento tusing greget adane
Sakewale modus
Ngentungang blakas metali
Men terus kenken

Enten Beli semengan
Telah belus celane
Kesiam baan kurenane

Men jani kengken
Ape greget I Luhe
Tuni Tiang ketemu
Ngajak mantan tunangan ne
Makan di restoran
Degdegan tangkahe
Men terus kengken
Tiang dadi pelayan ne

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma