Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Lirik Lagu Manusa Raksasa Lolot Band

Lagu Bali sane mejudul Manusa Raksasa olih Lolot Band niki nuturang unduk manusa sane corah manusa sane loba sing ngerambang bangken dongkang yang penting sugih jak didian. Jeleme sane momo demen ken pipis tapi solahne sing cocok ane nganggo cara corah. Lirik lagu Manusa Raksasa oleh Lolot.

Lirik dan MP3 Lagu Manusa Raksasa Lolot Band

Sing dini sing ditu, sube patuh milehan
Ne cerik Ne gede, pade ye ngalih selah
Ne penting kantonge, sube misi lebihan
Sing peduli teken anak, ne mule seken ngarepang

Sing nolih nyamane, liu ne meraga tiwas
Setate nyugihang, dewekne pedidian
Pantesne pipise, anggo jak mekejang
Ne jani sube ketilepang, sing neked di betenan

Reff:
Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani, tuah di satwa

Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani tuah di satwa

Ipidan irage kejajahin Belanda
Ne jani Iraga jajahin teken nyame
Ne cerik nyerikang nyantos ngemasin bangka
Ne gede ngedenang nganti dadi raksasa

Reff:
Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani, tuah di satwa

Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani tuah di satwa

Rap:
Sekondene menek, kemu mai ngalih dukungan
Ngitukang layah, ape dogen ngidaang ngorahang
Manis janjine, ngae keneh tiange liang
Disubane menek, mekejang dados keengsapang
Sing perlu peduli teken anak di betenan
Nyugihang dewek ipun ulian meadepan
Gumine ngansan sewai ngangsan nelahang
Kewale pipise plaibang gamang

Reff:
Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani, tuah di satwa

Jelemo.. jele lan momo
Manusa.. tan manut kadi sesana
Korupsi.. sube dadi budaya
Ajaran agama ne jani tuah di satwa

Ane dot ningehang lagune ne, ne den langsung puter videone beten ne, ane dot ngae utawi Download MP3 lagune ne, bace tulisanne ane beduur, suksma

Video konden ade bro...